Jesteś tutaj: Start / Gospodarka komunalna / Odpady

Odpady

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Miejsce dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30 grudnia 2020
Tomasz Śmigiel

- Urząd Gminy pokój nr 1: tylko w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej w dniach: od poniedziałku do piątku w godz: od 7:45 do 15:30,

- Rachunek bankowy:  23 1240 1792 1111 0010 9624 5810 


- Inkasent dla miejscowości Domaradz – Edward Jara w czwartki i piątki w godz. 8:00 – 12:00
w budynku Urzędu Gminy w pomieszczeniu sołtysa (wejście z tyłu Urzędu)

- Inkasent dla miejscowości Golcowa – Tadeusz Koza w poniedziałki i czwartki w godz. 9:00 – 11:00 w budynku Domu Ludowego w Golcowej.

- Inkasent dla miejscowości Barycz – Helena Stec od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00 oraz od 17:00-20:00 w sklepie spożywczym Barycz 264

 

Opłaty naliczane są według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, którą każdy właściciel nieruchomości złożył w Urzędzie Gminy. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.

W przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Domaradz należy złożyć oświadczenie. 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 i ust.5 art. 6m Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie.

Wszelkie informacje dotyczące śmieci udzielane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 lub pod numerem telefonu: 13 4347041 wew. 31

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

2 grudnia 2020
Tomasz Śmigiel

Zmiana stawekUrząd Gminy Domaradz zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XXI.138.2020 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki  opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Domaradz, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie odpowiednio:

- 27,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny,

- 54,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zgłosili do tej pory faktu posiadania kompostownika mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Domaradz (pokój nr 1) celem złożenia nowej deklaracji i skorzystać ze zniżki w wysokości 7zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość z tytułu posiadania kompostownika. W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer rachunku bankowego do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17 czerwca 2020
Tomasz Śmigiel

Opłata za odpady komunalne (śmieci)

23 1240 1792 1111 0010 9624 5810

NOWA DEKLARACJA i ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

31 grudnia 2019
Tomasz Śmigiel

Urząd Gminy Domaradz zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XII.94.2019 Rady Gminy Domaradz z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki  opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Domaradz, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie odpowiednio:

- 17,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny,

- 34,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Czytaj więcej o: NOWA DEKLARACJA i ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Nowe zasady segragacji odpadów komunalnych - ulotka

17 maja 2019
Tomasz Śmigiel

W dołączonym dokumencie przedstawiamy nowe zasady segragacji odpadów komunalnych.

Nowe zasady segragacji odpadów komunalnych

31 grudnia 2018
Tomasz Śmigiel
Przejdź do - Nowe zasady segragacji odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie naszej gminy obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej o: Nowe zasady segragacji odpadów komunalnych

Opłaty za gospodarowanie odpadami w Baryczy

16 października 2018
Tomasz Śmigiel

opłaty za odpadyUrząd Gminy w Domaradzu informuje, że w miejscowości Barycz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać u inkasenta.

Inkasent będzie pobierał opłaty oraz rozdawał worki w ostatnią środę miesiąca w godzinach od 9.00 – 12.00 w świetlicy obok kościoła.

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

29 czerwca 2018
Tomasz Śmigiel

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

18 kwietnia 2018
Tomasz Śmigiel

odpadyKomunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-15
Data publikacji:2017-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17197