Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Rok 2022

Rok 2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA

24 stycznia 2022
Stanisław Gierula

W związku z panującą sytuacją pandemiczną i gwałtownym wzrostem zachorowań na COVID-19, a przede wszystkim absencją chorobową pracowników,   od dnia 25 stycznia 2022r. do odwołania, strony załatwiające sprawy w Urzędzie Gminy Domaradz, będą przyjmowane przez pracowników urzędu tylko w sprawach związanych z aktami stanu cywilnego.

Wnioski o dodatki osłonowe można składać: od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • tradycyjnie (pisemnie) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu - do skrzynki ustawionej przed wejściem do urzędu (w holu).

Deklaracje  dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można składać:

 • W formie elektronicznej przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego pod adresem: zone.gunb.gov.pl
 • W formie papierowej wypełniony dokument (deklarację) wysłać lub złożyć w Urzędzie Gminy Domaradz - do skrzynki ustawionej przed wejściem do urzędu (w holu).

Pozostałe sprawy można załatwić telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Jan Kędra

Wójt Gminy Domaradz

DODATEK OSŁONOWY

13 stycznia 2022
Rozalia Fic

dodatek osłonowyUprzejmie informujemy, że wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy Gminy Domaradz mogą składać  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaradzu,  pok. 17, telefon: 13  43 470 41 wew. 42

UWAGA Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, na dzień składania wniosku wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

 

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS wypłaca Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Zmiany w wypłacie 500+

12 stycznia 2022
Tomasz Bober
Przejdź do - Od 1 stycznia 2022 roku ZUS wypłaca Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Zmiany w wypłacie 500+
 • JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O RKO i 500+?

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć tylko elektronicznie:

- Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

- przez bankowość elektroniczną,

- na portalu Emp@tia.

Świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i 500+ będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl

Czytaj więcej o: Od 1 stycznia 2022 roku ZUS wypłaca Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Zmiany w wypłacie 500+

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

5 stycznia 2022
Tomasz Bober

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efektyStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackiem Bankiem Żywności realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

Czytaj więcej o: POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

„Aby NIKT nie czuł się wykluczony ”.

12 stycznia 2022
Bernadeta Głód
Przejdź do - „Aby NIKT nie czuł się wykluczony ”.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz pragnie poinformować, że  ze środków w wysokości 9 400 zł przyznanych z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie mieliśmy możliwość realizować Zadanie publiczne pod nazwą „Aby NIKT nie czuł się wykluczony ”.

Czytaj więcej o: „Aby NIKT nie czuł się wykluczony ”.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY DOMARADZ na lata 2022-2031

12 stycznia 2022
Stanisław Gierula

konsultacjeNa podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVII.171.2021 Rady Gminy Domaradz z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, w dniach od 7 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031.

Czytaj więcej o: RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY DOMARADZ na lata 2022-2031

INFORMACJA DODATEK OSŁONOWY

10 stycznia 2022
Rozalia Fic

Dodatek osłonowySzanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaradzu można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności i jest częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej. Zgodnie z przyjętymi przepisami przysługuje on  gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej o: INFORMACJA DODATEK OSŁONOWY

ZEBRANIE WIEJSKIE WSI DOMARADZ

4 stycznia 2022
Tomasz Bober

Zebranie wiejskieNa podstawie § 12 poz. 1 Statutu Sołectwa Domaradz zwołuję Zebranie wiejskie Wsi Domaradz  na dzień 7 stycznia 2022r. o godz. 16.00 (piątek) w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu

Porządek zebrania:

 1. Informacja z wykonywanych zadań i prac w sołectwie Domaradz w 2021r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Domaradz na lata 2022-2026
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zapytania, odpowiedzi, wnioski z dyskusji.
 5. Zakończenie zebrania.

 

Edward Jara

Sołtys Wsi Domaradz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:910