Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2019

zmiana stawekUrząd Gminy Domaradz informuje, że od 1 lutego 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
   
- 11,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z póź. zm.)  z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, a tym samym wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.
W związku z powyższym, właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domaradz otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych zawartych w złożonej dotychczas deklaracji. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności opłaty.

Autor: Tomasz Śmigiel

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-15
Data publikacji:2019-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Śmigiel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1042