Przypominamy o sprawozdaniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2017

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.) posiadacz odpadów (prowadzący działalność gospodarczą) jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Posiadacz odpadów jest obowiązany do sporządzenia na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach ich zagospodarowania oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. 

Zbiorcze zestawienia o odpadach lub o osadach ściekowych należy przekazywać corocznie marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, do 15 marca roku następującego po roku ewidencyjnym. 

Autor: Tomasz Śmigiel

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-03
Data publikacji:2017-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Śmigiel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3153