Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2015

Pomoc żywnościowaDo 7 sierpnia 2015 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu mogą zgłaszać się osoby, które chcą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Dystrybucję żywności prowadzić będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w tutejszym Ośrodku.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Osoby, które otrzymały skierowanie będą mogły odbierać żywność w miejscach i  terminach ogłoszonych na 5 dni przed planowanym wydawaniem na stronie internetowej www.domaradz.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w Domaradzu, Baryczy i Golcowej.


Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.


Ponadto obok wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz, realizować będzie cykliczne działania: pogadanki motywacyjne, grupy wsparcia, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, nauka przygotowania posiłków prowadzona przez asystenta rodziny, włączanie osób bezrobotnych do pomocy przy organizowanych inicjatywach, działania informacyjne, poradnictwo socjalne i prewencyjne oraz spotkania na których przekazywane będą zasady zdrowego sposobu odżywiania się, ulotki na temat zasad zdrowego żywienia i dietetyki.  

 

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Pomoc żywnościowa

"Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-31
Data publikacji:2015-07-31
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2682