Wójt bez absolutorium

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2011

Jednym z punktów sesji Rady Gminy, która odbyła się 27 czerwca 2011 roku, było głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy Domaradz.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Wójta Gminy Domaradz z wykonania budżetu gminy za rok 2010.

Jednak skutkiem posiedzenia Komisji Rewizyjnej był wniosek o nieudzielenie absolutorium Wójtowi.

Jako główne powody Komisja Rewizyjna wskazała:

 • wykonanie budżetu po stronie dochodów na poziomie 99,86% planu, co zdaniem komisji było wynikiem gorszym niż w latach poprzednich
 • wykonanie budżetu po stronie wydatków na poziomie 91,24% planu co według komisji było spowodowane ograniczeniem dochodów, których nie zrealizowanie ograniczyło realizację inwestycji oraz usług publicznych
 • Wójt Gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu naruszył zasady celowości wskazane w uchwale budżetowej na rok 2010 poprzez niewykonanie zadań inwestycyjnych m.in.: droga Golcowa-Ropa na kwotę 1024444,00 zł, drogę Barycz Boguszówka na kwotę 23 548 zł oraz remont dachu zabytkowego kościoła w Baryczy na kwotę 100 937 zł

Powyższy wniosek Komisji Rewizyjnej został negatywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

Zobacz protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w formacie pdf

Zobacz wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium w formacie pdf

Zobacz opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium formacie pdf

W odpowiedzi na zarzuty Wójt Gminy Domaradz, Jan Pilch przedstawił oświadczenie, którego treść publikujemy poniżej.

Zobacz odpowiedzi Wójta na zarzuty Komisji Rewizyjnej w formacie pdf

W odpowiedzi Wójt wskazał że:

 • wykonanie dochodów za rok 2010 wyniosło 99,86% za 2009 rok 99,85%, więc nieprawdziwe jest stwierdzenie Komisji Rewizyjnej że wykonanie dochodów w roku 2010 było gorsze niż w latach poprzednich
 • aby wykonać drogę Golcowa-Ropa Wójt złożył wniosek do RPO, wniosek po ocenie został umieszczony na liście rezerwowej (na 4 miejscu w chwili obecnej). Niecelowym było w takich okolicznościach wydawanie środków tylko budżetowych na realizację tego zadania, mając w perspektywie otrzymanie dofinansowania
 • na realizację drogi Barycz - Boguszówka został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg, wykonawca w terminie do 8 listopada 2010 r. nie wykonał określonego w umowie zakresu robót - zostały naliczone stosowne kary umowne i sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego
 • remont zabytkowego kościoła w Baryczy nie jest zadaniem własnym gminy. Gmina może na realizację powyższego zadania udzielić dotacji na warunkach określonych uchwałą Rady Gminy - parafia nie przedstawiła żadnych dokumentów będących podstawą do przekazania dotacji dla Parafii w Baryczy.

Powyższe argumenty nie przekonały jednak radnych i stosunkiem głosów 8:5 podjęli uchwałę o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Domaradz za 2010 r.

Zobacz uchwałę RIO o o nieudzieleniu absolutorium w formacie pdf

Autor: Tomasz Bober

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wójt bez absolutorium

  Wójt bez absolutorium

 • Powiększ zdjęcie Wójt bez absolutorium

  Wójt bez absolutorium

 • Powiększ zdjęcie Wójt bez absolutorium

  Wójt bez absolutorium

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2011-07-06
Data publikacji:2011-07-06
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielnar
Liczba odwiedzin:1006