Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2024

W dniu 14 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Domaradzu została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap”.

Łączny koszt zadania to 6 482 100,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 6 000 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap”, zwanego dalej „ zadaniem”, które zostanie zrealizowane w 2 częściach  w następującym zakresie:

 

Część I projektowa zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zdania określonego w ust.1 (zwanej dalej Dokumentacją projektową).

 Zakres części I projektowej obejmował będzie:

  1. a)    rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych,
  2. b)    uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, zgód właścicieli nieruchomości, pozwoleń oraz uzyskania map do celów projektowych,
  3. c)    opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie branże oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, zatwierdzeń, ekspertyz, i innych dokumentów koniecznych do opracowania ww. dokumentacji projektowej jak i niezbędnych do realizacji robót budowlanych,
  4. d)    pełnienia nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej

Część II wykonawcza zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, zakończonych odbiorem końcowym zadania.

Zakres części II wykonawczej zaplanowano według Programu funkcjonalno-użytkowego, który obejmował będzie:

  1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE rurociągi główne o długości ok. 6 669 mb;
  2. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE rurociągi boczne bez przyłączy domowych  długości ok. 7 053 mb;
  3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 220 mb;
  4. dostawę i montaż 4 kpl. sieciowych przepompowni ścieków P4, P5, P6, P7;

 

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja8/2023/5535/PolskiLad.

polski ładpolskie barwy

Autor: Katarzyna Wójcik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-03-25
Data publikacji:2024-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:119