Sesja Rady Gminy 30 stycznia 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2023

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 21 ust 3  Statutu Gminy Domaradz (uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.)  zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 30 stycznia 2023 roku ( tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Domaradz w Sali Nr 3  z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami, oraz działaniach inwestycyjnych gminy.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcia stanowiska w sprawie;
a)    zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 (projekt uchwały Nr XLVII. 292.2023).
b)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz (projekt uchwały Nr XLVII.293.2023)
c)    ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (projekt uchwały Nr. XLVII.294.2023).
10.     Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14.    Zamknięcie sesji.

Autor: Stanisław Gierula

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-01-20
Data publikacji:2023-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Stanisław Gierula
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:969