Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2022

nieruchomości do sprzedażyWójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 815 z póź. zmianami  ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Obręb :  Golcowa i Domaradz

 

 

l.p.

Oznaczenie

Nieruchomości

Nr księgi wieczyste

Pow. działki

Opis nieruchomości i forma sprzedaży

Położenie

W PPZ Gminy

Cena wywoławcza nieruchomości   

1.

 

 

 

 

 

  8844/4

 

 

 

0,03 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość stanowi  niezabudowana działka o pow. 0,03 ha położona w miejscowości Golcowa.  Teren działki jest płaski  pokryty trawą .Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Wzdłuż  północno wschodniej granicy  obszar działki przecina linia napowietrzna telekomunikacyjna. Bezpośrednie otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa.

 

 

Działka  8844/4 położona w misiowości Golcowa  nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz.

Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie z swoim przeznaczeniem .

 4 430,00  zł  / cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

9231/2

0,06 ha

Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,06 ha w pobliżu centrum wsi Domaradz. Teren działki płaski , w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew , kształt regularny, zbliżony do trapezu .Dojazd do nieruchomości  odbywa się drogą boczna o nawierzchni bitumicznej. Obszar działki wzdłuż południowo zachodniej granicy przecina sieć telekomunikacyjna. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowana  jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa , obiekty handlowo – usługowe oraz nieruchomości rolne.

Działka 9231/2 położona w miejscowości Domaradz gm. Domaradz nie jest objęta Miejscowym Planem  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz.

18 260,00 zł /osiemnaście  tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych/

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  28 października   2022 r. do 18 listopad  2022 r.  . Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia   09 grudzień   2022 r.

Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 24 lub telefonicznie  pod nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 .                                                                                                                                                                                      Domaradz 2022-10-26

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-26
Data publikacji:2022-10-26
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:424