Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 17 października 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2022

Posiedzenie komisjiNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 17 października 2022r. tj. ( poniedziałek ) o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
4. Analiza skarg, wniosków i petycji za I półrocze 2022r.
5. Rozpatrzenie  Petycji (znak sp. OR.152.1.2022) od Patryka Janusza 
Króla z dnia 22.07.2022r ( wpływ do UG dn. 01.08.2022r.) w sprawie 
utworzenia  Młodzieżowej Rady Gminy.
6. Rozpatrzenie Petycji (znak sp. OR.152.3.2022) od Urzędu Gminy Solina 
z dnia 13 września 2022r. w sprawie petycji Wójta Gminy Solina o 
poparcie starań dotyczących podjęcia działań w zakresie oczyszczanie 
dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowskiego.
7. Sprawy bieżące
8. Zakończenie


Przewodniczący Komisji
Jerzy Łukaszyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-13
Data publikacji:2022-10-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:451