Sesja Rady Gminy 6 maja 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2022

sesja rady gminyNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz. 559 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 06 maja 2022r. (tj. piątek ) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji wnioskowej.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.

 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy

 9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

 

a) zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

(projekt Uchwały Nr XXXIX.239.2022)

 

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz

(projekt Uchwały Nr XXXIX.240.2022)

 

c) ) wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości

(projekt Uchwały Nr XXXIX.241.2022)

 

d) ) wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości

(projekt Uchwały Nr XXXIX.242.2022)

 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

(projekt Uchwały Nr XXXIX.243.2022)

 

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.

14. Zamknięcie sesji.

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-04
Data publikacji:2022-05-04
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:277