DODATEK OSŁONOWY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2022

dodatek osłonowyUprzejmie informujemy, że wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy Gminy Domaradz mogą składać  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaradzu,  pok. 17, telefon: 13  43 470 41 wew. 42

UWAGA Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, na dzień składania wniosku wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

 

Autor: Rozalia Fic

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-13
Data publikacji:2022-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Rozalia Fic
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:559