INFORMACJA DODATEK OSŁONOWY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2022

Dodatek osłonowySzanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaradzu można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności i jest częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej. Zgodnie z przyjętymi przepisami przysługuje on  gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego na osobę, o którym mowa powyżej, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego będzie niższa niż 20 zł dodatek nie będzie przysługiwać.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego;
  • tradycyjnie (pisemnie) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS.

Wysokość dodatku osłonowego w skali roku wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo co najmniej 6 osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze. zm.).

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

W przypadku gdy w pełni kompletny wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony w styczniu 2022 r. dodatek osłonowy będzie wypłacony w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Domaradzu tel. 13 43 470 41   wew 42

Autor: Rozalia Fic

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-10
Data publikacji:2022-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Rozalia Fic
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:878