Remont drogi Golcowa Ropa – Kudłówka dz. nr ewid. 2575, 2293, 2160, 1905 w km 0+200-1+460 w miejscowości Golcowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2021

godło flagaW dniu 30.03.2021 r. Gmina Domaradz decyzją Wojewody Podkarpackiego otrzymała zapewnienie o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadania „Remont drogi Golcowa Ropa – Kudłówka dz. nr ewid. 2575, 2293, 2160, 1905 w km 0+200-1+460 w miejscowości Golcowa”.

Zadanie to finansowane będzie ze środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami mającymi miejsce w czerwcu 2020 r.

W dniu 28.05.2021 r. Gmina Domaradz podpisała umowę o roboty budowlane na realizację w/w zadania. Zakończenie realizacji robót planowane jest do 45 dni od dnia podpisania umowy.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi: 245 120,65 zł, natomiast dofinansowanie z FSUE to 100,00 % wartości kosztów zadania.

Zadanie to polega na remoncie drogi Ropa – Kudłówka w miejscowości Golcowa polegającym na położeniu nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 9 cm oraz utwardzeniu poboczy. Długość remontowanej drogi to 1260 mb, natomiast szerokość to 3,80 mb.

Celem realizacji zadania jest polepszenie jakości życia mieszkańców miejscowości Golcowa w przysiółku Ropa – Kudłówka  poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej. Dzięki temu ułatwieniu ulegną kontakty przestrzenne mieszkańców zamieszkujących obszar wokół remontowanej drogi.

godło

Autor: Katarzyna Wójcik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-28
Data publikacji:2021-05-28
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2432