Miejsce dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2020

- Urząd Gminy pokój nr 1: tylko w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej w dniach: od poniedziałku do piątku w godz: od 7:45 do 15:30,

- Rachunek bankowy:  23 1240 1792 1111 0010 9624 5810 


- Inkasent dla miejscowości Domaradz – Edward Jara w czwartki i piątki w godz. 8:00 – 12:00
w budynku Urzędu Gminy w pomieszczeniu sołtysa (wejście z tyłu Urzędu)

- Inkasent dla miejscowości Golcowa – Tadeusz Koza w poniedziałki i czwartki w godz. 9:00 – 11:00 w budynku Domu Ludowego w Golcowej.

- Inkasent dla miejscowości Barycz – Helena Stec od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00 oraz od 17:00-20:00 w sklepie spożywczym Barycz 264

 

Opłaty naliczane są według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, którą każdy właściciel nieruchomości złożył w Urzędzie Gminy. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.

W przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Domaradz należy złożyć oświadczenie. 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 i ust.5 art. 6m Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie.

Wszelkie informacje dotyczące śmieci udzielane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 lub pod numerem telefonu: 13 4347041 wew. 31

Autor: Tomasz Śmigiel

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-30
Data publikacji:2020-12-30
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Śmigiel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1488