Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2021

Konsultacje społeczneSzanowni Państwo !!!
zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Gmin Powiatu Brzozowskiego”.
Dokument został opracowany w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy Rozwoju Regionalnego we współpracy Związku Miast Polskich z członkami Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego.
Diagnoza jest dokumentem identyfikującym kluczowe bariery hamujące rozwój społeczno-gospodarczy Partnerstwa, jednocześnie otwierającym pracę nad dokumentem określającym możliwe kierunki rozwojowe, poprawę jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności Partnerów. Kompleksowa diagnoza ma na celu odpowiednio przygotować Partnerstwo do opracowania strategii rozwoju na najbliższy okres – na lata 2021-2027.

Analiza danych statystycznych została uzupełniona w trakcie procesu: opracowaniami raportu diagnostycznego poprzez wywiady z władzami i pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Partnerstwa, liderami lokalnymi (społecznymi, gospodarczymi), a także ankietowymi badaniami mieszkańców i młodzieży.
Czas trwania konsultacji: 7 – 16 kwietnia 2021 r.

RADA PARTNERSTWA GMIN POWIATU BRZOZOWSKIEGO
ogłasza konsultacje społeczne „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Gmin Powiatu Brzozowskiego”
I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI
1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego, na temat „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Gmin Powiatu Brzozowskiego”.
2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy i osoby fizyczne zamieszkujące lub posiadające swoją siedzibę na terenie gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec.
3. Termin konsultacji : 7-16 kwietnia 2021 r.
II. TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI
1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.
2. Projekt „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Gmin Powiatu Brzozowskiego oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej www.powiatbrzozow.pl
3. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w terminie od 7 do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 e-mailem na adres: kultura@powiatbrzozow.pl.
4. Wypełnione formularze zostaną przeanalizowane przez Radę Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego.
5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie, przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, osoba do kontaktu - Jacek Cetnarowicz, tel. 13 43 426 45.
6. Wyniki konsultacji zostaną udostępnione na stronie internetowej Powiatu Brzozowskiego oraz Urzędów Gmin z terenu Partnerstwa
WYNIKI KONSULTACJI NIE SĄ WIĄŻĄCE DLA RADY PARTNERSTWA GMIN POWIATU BRZOZOWSKIEGO

 

 

 

Do pobrania:
- Raport Diagnostyczny – Portret Diagnostyczny Gmin Powiatu Brzozowskiego
- Ogłoszenie o konsultacjach
- Formularz konsultacji
- Załacznik nr 1- Badanie mieszkańców Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego (raport)
- Załącznik nr 2 - Badanie młodzieży klas maturalnych Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego (raport)
- Załącznik nr 3 - Badanie opinii liderów Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego (raport)
- Załącznik nr 4 - Ocena wsparcia przedsiębiorczości Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego (raport)

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-07
Data publikacji:2021-04-07
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:85