Remont drogi Nowiny nr ewid. 10247 w km 0+000 -1+122 w miejscowości Golcowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2020

Godło, flagaW dniu 23.10.2020 r. Gmina Domaradz decyzją Wojewody Podkarpackiego otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa na realizację zadania: Remont drogi Nowiny nr ewid. 10247 w km 0+000 -1+122 w miejscowości Golcowa”. Zadanie to realizowane jest w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi mającej miejsce w czerwcu 2020 r.

W dniu 17.11.2020 r. Gmina Domaradz podpisała umowę o roboty budowlane na realizację w/w zadania. Zakończenie zadania planowane jest w terminie do dnia 15.12.2020 r

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 259 055,68 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 207 244,00  zł.

 Zadanie to polega na remoncie drogi Nowiny w miejscowości Golcowa polegającym na położeniu nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 9 cm oraz utwardzeniu poboczy. Długość remontowanej drogi to 1122 mb

 Celem realizacji zadania jest polepszenie jakości życia mieszkańców miejscowości Golcowa w przysiółku Nowiny poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej. Dzięki temu ułatwieniu ulegną kontakty przestrzenne mieszkańców zamieszkujących obszar wokół remontowanej drogi.

Godło flaga

Autor: Katarzyna Wójcik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-17
Data publikacji:2020-11-17
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2586