Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wieczystemu użytkownikowi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018  roku poz. 994 z póź. zm. ) , w związku z art. 32 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. oku  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 poz. 121 ze zm. ) Uchwały  Nr XII.92.2019  z dnia 12 listopada 2019 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych .

Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

 Działki  2040/4 o pow. 0,1930 ha  położone w obrębie ewidencyjnym Domaradz  , zapisane w księdze wieczystej  nr KS1B/00039352/8 , prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie .

Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 Cena sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej  użytkownikowi wieczystemu wynosi  20 004 ,00 zł./ dwadzieścia tysięcy cztery złote. /

Osoby fizyczne  i prawne , którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych działek w trybie art. 34 ust.1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  winny w terminie  6 tygodni , licząc od dnia  opublikowania wykazu  złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność . Wnioski  można składać w siedzibie Urzędu Gminy Domaradz  pok. 24  do dnia  21 styczeń 2020 rok.  W przypadku braku oświadczeń powyższe działki  będą podlegały sprzedaży w drodze bezprzetargowej  wieczystemu użytkownikowi .

Wykaz podlega wywieszeniu przez 21 dni.

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-05
Data publikacji:2019-12-05
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3429