Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Rok 2022

Rok 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

11 listopada 2022 r. - Narodowe Święto Niepodległości

4 listopada 2022
Aleksandra Telesz

Narodowe Święto Niepodległości

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

3 listopada 2022
Sabina Lech

Opieka wytchnieniowaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Czytaj więcej o: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Domaradz przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

3 listopada 2022
Stanisław Gierula
Przejdź do - Gmina Domaradz przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie artykułu 31 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Domaradz informuje, że Gmina Domaradz przystępuje do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji na temat procedury zakupu zamieścimy w najbliższym czasie.

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

28 października 2022
Tomasz Bober
Przejdź do - Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Czytaj więcej o: Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

28 października 2022
Tomasz Bober

konkurs KRUSZapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Konkurs ma na celu upowszechnianie w¶ród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.

Organizowany po raz trzeci konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem loguj± się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwi±zuj± test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotycz±cych zapobiegania skutkom niewła¶ciwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. ¶rodków ochrony ro¶lin, nawozów, paliw itp. Do rozwi±zania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przegl±darek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.
Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24:00. Sto osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin.

Informacja ZUS

28 października 2022
Tomasz Bober

Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS

informacje zusOd 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Obecnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil z rolą płatnika.

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r.

 

 

Czytaj więcej o: Informacja ZUS

Ogłoszenie kierownika GOPS w sprawie braku środków na wypłatę dodatków

26 października 2022
Sabina Lech

brak środkówSZANOWNI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadanie wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) informuje, że na chwilę obecną nie posiadamy środków na wypłatę dodatków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin wypłaty świadczenia wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku. Postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, lecz wypłata świadczeń uzależniona jest od otrzymania środków.

W związku z powyższym wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zostaną uruchomione po otrzymaniu na ten cel środków z budżetu państwa.

O rozpoczęciu wypłat będziemy informować na bieżąco.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Domaradzu

Zapisy na zakup węgla

20 października 2022
Stanisław Gierula

Nabycie węglaMieszkańcy Gminy Domaradz!

 

W związku z trwającymi pracami nad ustawą o preferencyjnym zakupie węgla kamiennego, która umożliwi podjęcie współpracy gmin w celu rozdysponowania węgla do indywidualnych gospodarstw domowych przy niższych cenach zakupu, Wójt Gminy Domaradz informuje o prowadzonej akcji zapisów na zakup węgla.

Urząd Gminy w Domaradzu przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców Gminy Domaradz, na zakup węgla importowanego dla indywidualnych gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, do dnia 25 października 2022r. do godz. 14:00.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaradzu, lub telefonicznie na numer 13 4347041, lub 883 083 096

 

          

Wójt Gminy Domaradz

         Jan Kędra

Komunikat o zamknięciu dostawy wody.

18 października 2022
Tomasz Śmigiel

zamknięcie wodyW dniach 20-21.10.2022 r. w godz. 11.00-14.00 nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody  w miejscowości Domaradz ( przysiółki Role, Pańskie, Miasto, Budzisz, Zakościół, Działki, Płosina Prawa, Poddział), związane z montażem na sieci wodociągowej zasuw i studzienek wodomierzowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10723