Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zebranie wiejskie w Baryczy

20 marca 2023
Urszula Zając

herbNa podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Golcowa zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Barycz na dzień 26 marca 2023r. o godz. 8.45 w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy.

Czytaj więcej o: Zebranie wiejskie w Baryczy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 24 marca 2023 r.

20 marca 2023
Urszula Zając

herbNa podstawie § 86 ust. 1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 24 marca 2023r. (tj. piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 24 marca 2023 r.

Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w Golcowej

17 marca 2023
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

Rozpoczęto właśnie realizację części wykonawczej zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap".  Prace rozpoczęły się w rejonie planowanego włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej i będą stopniowo obejmować kolejne obszary Golcowej. Wartość zadania: 13 900 008,60 zł brutto, Dofinansowanie z polski ład: 7 505 000,00 zł. Wykonawca zadania: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Czytaj więcej o: Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w Golcowej

Sesja Rady Gminy 22 marca 2023 r.

17 marca 2023
Urszula Zając

herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz.40) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała  Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 22 marca 2023r. (tj. środa ) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy 22 marca 2023 r.

Zebranie wiejskie w Golcowej 26 marca 2023 r.

15 marca 2023
Urszula Zając

herbNa podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Golcowa zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Golcowa na dzień 26 marca 2023r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Golcowej.

Porządek zebrania:

  1. Powitanie gości i zebranych mieszkańców- przedstawienie porządku zebrania
  2. Informacja z realizacji wykonanych zadań w Sołectwie Golcowa w 2022 roku
  3. Ustalenie zadań do realizacji na 2023 rok
  4. Dyskusja
  5. Wypracowanie wniosków
  6. Zamknięcie zebrania.

Sołtys Sołectwa Golcowa

        Tadeusz Koza

Czytaj więcej o: Zebranie wiejskie w Golcowej 26 marca 2023 r.

Bezpłatne wypełnianie wniosków obszarowych na terenie Gminy Domaradz

15 marca 2023
Sabina Kurdziel

podrPowiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie informuje, że bezpłatne  wypełnianie wniosków obszarowych na terenie Gminy Domaradz odbywać się będzie w budynku  Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaradzu  w terminie: 15 marca -15 maja 2023 r. w dniach: środa, czwartek i  piątek o godzinie: 7.30 -14.30 tel: 723 977 402.

Czytaj więcej o: Bezpłatne wypełnianie wniosków obszarowych na terenie Gminy Domaradz

Podpisano umowę na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu"

13 marca 2023
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

13 marca 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu".  Zakres rozbudowy obejmuje: prace remontowe w budynku technicznym niezbędne do demontażu starego i montażu nowego wyposażenia, rozbudowę istniejącego budynku oczyszczalni ścieków dla potrzeb instalacji projektowanych nowych reaktorów SBR oraz zbiornika STO, wykonanie rurociągów technologicznych, wykonanie niezbędnych instalacji technologicznych, wykonanie włączeń w istniejący ciąg technologiczny, rozbudowę systemu AKPiA, instalacji elektrycznych.

Czytaj więcej o: Podpisano umowę na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu"

Posiedzenie Komisji Budżetu 15 marca 2023 r.

9 marca 2023
Urszula Zając

herbNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu,  które odbędzie się w dniu  15 marca 2023r. (tj.  środa ) o godzinie 14.00  w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Budżetu 15 marca 2023 r.

Przebudowa dróg w Golcowej

8 marca 2023
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie Droga%20Golcowa%20Dworskie

Trwają prace na kolejnych dwóch odcinkach dróg w Golcowej: Dworskie i Ropa, które dzięki poszerzeniu będą lepiej służyć mieszkańcom. W ramach prac wykonywana jest zabudowa rowu, poszerzenie drogi oraz nowa nakładka.

Czytaj więcej o: Przebudowa dróg w Golcowej