Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

POMOC DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY – WNIOSKI DO 29.02.2024 R

23 lutego 2024
Angelika Mikoś

infoUprzejmie Państwa informujemy, że zgodnie z § 13zzl rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), uruchomiona została pomoc dla producentów kukurydzy.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.

Czytaj więcej o: POMOC DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY – WNIOSKI DO 29.02.2024 R

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 26 lutego 2024 r.

23 lutego 2024
Dorota Mendyka

herbNa podstawie § 86 ust. 1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2024r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 26 lutego 2024 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu 23 lutego 2024 r.

20 lutego 2024
Dorota Mendyka

herbNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2024r. (tj. piątek ) o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Budżetu 23 lutego 2024 r.

OGŁOSZENIE

16 lutego 2024
Angelika Mikoś

herbNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) oraz w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) Wójt Gminy Domaradz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Domaradz będące własnością Gminy Domaradz.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

WYKAZ

16 lutego 2024
Angelika Mikoś

herbWójt Gminy Domaradz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Domaradz, przeznaczonej do sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej o: WYKAZ

Transmisja sesji Rady Gminy 14 lutego 2024 r.

14 lutego 2024
Tomasz Bober

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 13 lutego 2024 r.

9 lutego 2024
Dorota Mendyka

herbNa podstawie § 64 ust.2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2024r. ( tj. wtorek ) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 13 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaradz z dnia 5 lutego 2024 roku

7 lutego 2024
Dorota Mendyka

pkwNa podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Domaradz podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Domaradzu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

 

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaradz z dnia 5 lutego 2024 roku

Sesja Rady Gminy 14 lutego 2024 r.

7 lutego 2024
Dorota Mendyka

herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję LXII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 14 lutego 2024r. (tj. środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy 14 lutego 2024 r.