Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

17 maja 2024
Joanna Wapińska
Powiększ zdjęcie

Przestrzegamy mieszkańców przed podejrzanymi osobami - które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie Gminy Domaradz - oferując odpłatne usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków powołując się na współpracę z Urzędem Gminy w Domaradzu.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o zaistniałej sytuacji informujemy, że Urząd Gminy w Domaradzu nie współpracuje z żadnymi zewnętrznymi podmiotami w tym zakresie.

Prosimy więc o zachowanie ostrożności, sprawdzanie tożsamości osób udających kontrolerów, weryfikowanie ich uprawnień oraz zgłaszanie policji wszelkich sytuacji budzących wątpliwości.

Prosimy też o przekazanie tej informacji jak największej liczbie mieszkańców, w sposób szczególny przestrzegając osoby starsze i samotne, najbardziej narażone na działania oszustów.

Czytaj więcej o: UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

Sesja Rady Gminy 23 maja 2024 r.

17 maja 2024
Dorota Mendyka

herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 906) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję II sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 23 maja 2024r. (tj. czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy 23 maja 2024 r.

Mieszkańcy mogą przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej.

14 maja 2024
Tomasz Śmigiel
Powiększ zdjęcie

Gmina Domaradz informuje, iż oddano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej realizowaną w ramach projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”. Mieszkańcy mogą przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza, właściciel nieruchomości lub wykonawca zobowiązany jest zgłosić do tut. Urzędu (Referat Gospodarki Komunalnej,  tel.: 13 43 47 041 wew. 25,) termin rozpoczęcia prac, uzgodnić ich zakres oraz ustalić termin odbioru technicznego.

Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.

Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzanie ścieków sporządzona po odbiorze technicznym przyłącza. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny.

Czytaj więcej o: Mieszkańcy mogą przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 13 maja 2024 r.

13 maja 2024
Tomasz Bober

pkwNa podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Domaradz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

Czytaj więcej o: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 13 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaradz z dnia 8 maja 2024 roku

8 maja 2024
Dorota Mendyka

pkwNa podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Domaradz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaradz z dnia 8 maja 2024 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Domaradz w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do PE

8 maja 2024
Dorota Mendyka

herbZARZĄDZENIE Nr 120.22.2024 Wójta Gminy Domaradz z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Domaradz w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do PE

Pierwsza sesja nowej Rady Gminy

7 maja 2024
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

6 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Beata Maź wręczyła Wójtowi i Radnym zaświadczenia o wyborze.

Radni złożyli ślubowanie a następnie wybrali ze swojego grona przewodniczącego rady i zastępcę. Przewodniczącym Rady Gminy został Dariusz Dudek, a zastępcą Mateusz Czuba.

Ślubowanie złożył również nowy Wójt Gminy Domaradz Marcin Tarabuła.

Czytaj więcej o: Pierwsza sesja nowej Rady Gminy

Transmisja sesji Rady Gminy 6 maja 2024 r.

6 maja 2024
Tomasz Bober

Święto 3 Maja w Domaradzu

3 maja 2024
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

3 maja 2024r. odbyły się tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Matki Bożej Królowej Polski z udziałem nowowybranego Wójta Gminy Domaradz Marcina Tarabuły oraz przedstawicieli Samorządu Powiatowego i Gminnego.

Czytaj więcej o: Święto 3 Maja w Domaradzu