Zarządzenie Wójta Gminy Domaradz w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do PE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2024

herbZARZĄDZENIE Nr 120.22.2024 Wójta Gminy Domaradz z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

 

Na podstawie  114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy tj. ((Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zarządza się, co następuje:

1. W celu umożliwienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Domaradz wyznaczam tablice ogłoszeń będące własnością Gminy:

1) w miejscowości Domaradz:

    - w parku

    - obok Domów  Strażaka  na Górze i Porębach

    - obok kościołów w Zatylu

 

2) w miejscowości Golcowa :

    - obok kościołów

    - obok Domu Strażaka

 

3) w miejscowości Barycz:

   - obok kościoła

   - obok wiaty  przystankowej PKS

   - obok przystanku PKS  - Jahońka.

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

               WÓJT GMINY

            mgr Marcin Tarabuła

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-05-08
Data publikacji:2024-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:715