Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 26 maja 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2017

komisja rewizyjnaNa podstawie § 86 ust. 1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 26 maja 2017r. (tj. piątek) o godz. 800 w Urzędzie Gminy w Domaradzu sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Analiza wykonania budżetu za 2016r.
 5. Analiza sprawozdania finansowego Gminy za 2016r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 6. Analiza stanu mienia komunalnego.
 7. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu oraz wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 8. Opinie do bieżących projektów uchwał i sprawy różne.
 9. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Teresa Gosztyła

Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-25
Data publikacji:2017-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:758