Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Rok 2020

Rok 2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aktualności z roku 2020

Autor: Tomasz Bober

Artykuły

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

31 marca 2020
Dorota Mendyka

Logo PKWWyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z 26 marca 2020 roku
Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.  w godzinach pracy urzędów gmin.
W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, informujemy, że w związku ograniczeniem pracy urzędu i nieprzyjmowaniem klientów, zgłoszenia kandydatów na członków komisji można dostarczyć najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu,
 
1. w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@domaradz.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
 
2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Domaradz,   36-230 Domaradz 345.
Informujemy, że wpływająca do urzędu korespondencja poddawana jest dwudniowej kwarantannie i data wpływu korespondencji jest tożsama z datą zakończenia tego okresu.          
 
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest: uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego, potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem  13 4347041 wew.12

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14/2020 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 16 marca 2020 r.

20 marca 2020
Aleksander Kudła

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14/2020 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Domaradz na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej  w związku z zagrożeniem zakażeniem  wirusem  SARS CoV-2

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 0050.14/2020 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 16 marca 2020 r.

Zamknięcie placu targowego

17 marca 2020
Tomasz Bober

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego informujemy,że plac targowy w miejscowości Domaradz jest zamknięty do odwołania.

Jan Kędra

Wójt Gminy Domaradz

Informacja dla osób, które wróciły z zagranicy od 15.03.2020r.

18 marca 2020
Tomasz Bober

Informacje Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Brzozowie

* Osoby powracające:

Warunki kwarantanny dla tych osób: Warunki kwarantanny - kliknij.

Pouczenie o przestrzeganiu zasad kwarantanny  - kliknij.

PROSIMY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASAD KWARANTANNY - ZA NIEPRZESTRZEGANIE KWARANTANNY GROZI MANDAT KARNY W WYSOKOŚCI 5000 ZŁ.

Osoby, które potrzebują zaświadczenia dla zakładu pracy, w związku z odbywaną obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy od dnia 15.03.2020 mogą zwrócić się z wnioskiem do PPIS w Brzozowie o wydania takiego zaświadczenia.

Wzór wniosku do pobrania poniżej. Wniosek można przesłać pocztą na adres PPIS w Brzozowie lub drogą elektroniczną na adres : psse.brzozow@pis.gov.pl. W przypadku wysyłania wniosku przez urząd pocztowy należy korzystać z pomocy osoby nie objętej kwarantanną.

Wniosek o wydanie zaświadczenia - POBIERZ.

* Domownicy:

Po przeprowadzonym wywiadzie telefonicznym przez Inspekcję Sanitarną osoby te NIE SĄ OBJĘTE kwarantanną j/w, lecz nadzorem epidemiologicznym (informacje zostają przekazane tym osobom przez Inspekcję Sanitarną).

 

Apel Wójta Gminy Domaradz

14 marca 2020
Tomasz Bober

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego apelujemy do mieszkańców aby dzieci i młodzież pozostała w swoich domach.  

Prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów towarzyskich, unikanie dużych skupisk ludzi.

Prosimy również o ograniczenie korzystania z komunikacji publicznej.

Jeżeli zauważyli Państwo, że sąsiad potrzebuje pomocy np. w zrobieniu zakupów prosimy o osobistą pomoc lub o kontakt z Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Domaradz tel. 667 500 207.

Jan Kędra

Wójt Gminy Domaradz

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ

14 marca 2020
Tomasz Bober

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego informujemy, że do Urzędu Gminy w Domaradzu osobiście możemy zgłaszać się tylko w wyjątkowo pilnych przypadkach związanych z:

 • dowodami osobistymi
 • aktami stanu cywilnego

W pozostałych sprawach klienci nie będą wpuszczani do urzędu.

Do załatwiania tylko pilnych  spraw prosimy wykorzystywać:

 • kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu pod numerami: 134347041, 134347042, 134347051 (w godzinach pracy urzędu) i numerami wewnętrznymi:
  • dowody osobiste – 12
  • zarządzanie kryzysowe – 13
  • USC – 14
  • podatki – 15, 16
  • gospodarka komunalna – 27
  • inwestycje – 26
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 40,41,42,43 (w godz. 7:30 - 19:00 dyżur pod numerem 605883585)
 • pocztę elektroniczną: gmina@domaradz.pl
 • platformę EPUAP

Należności na rzecz Gminy należy dokonywać na poniższe rachunki bankowe:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłata skarbowa, opłata za udostępnienie danych osobowych, za wodę, ścieki, czynsz, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za użytkowanie wieczyste

18 1240 1792 1111 0010 9624 5706

Opłata za odpady komunalne (śmieci)

23 1240 1792 1111 0010 9624 5810

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 693180090 (Wójt Gminy) i 601429127 (Sekretarz Gminy).

Jednocześnie apelujemy o zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej oraz śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej i w środkach masowego przekazu.

W razie podejrzenia zarażenia wirusem należy skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Brzozowie wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonów:

 • 13 434 14 59 (w godzinach urzędowania)
 • 576 605 550 (poza godzinami urzędowania)

Dodatkowo informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronowirusem pod numerem 800 190 590.

Jan Kędra

Wójt Gminy Domaradz

Komunikat

13 marca 2020
Stanisław Gosztyła

Urząd Gminy w Domaradzu zawiadamia, ze okres od 15.03 do 15.10. jest powszechnie uznawany za okres lęgowy ptaków. W związku z tym nie należy w tym okresie składać wniosków i przeprowadzać wycinki drzew.

Wyjątek stanowią drzewa stwarzające bezpośrednie zagrożenie, których wycinkę należy zgłaszać do Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

11 marca 2020
Aleksander Kudła

W załączniku przekazujemy komunikat Starosty Brzozowskiego w sprawie ograniczania osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym.

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY W DOMARADZU

11 marca 2020
Tomasz Bober

Szanowni Państwo

W związku z zwiększającym się zagrożeniem zarażaniem koronawirusem COVID-19 apelujemy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Domaradz. Apel ten dotyczy w szczególności osób powracających z krajów objętych zwiększoną ilością zarażeń takich jak: Chiny, Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania itp. a także osób z objawami takimi jak gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni.

Sugerujemy zatem, aby do załatwiania spraw wykorzystywać:

 • kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu pod numerami: 134347041, 134347042, 134347051 i numerami wewnętrznymi:
  • dowody osobiste – 12
  • zarządzanie kryzysowe – 13
  • USC – 14
  • podatki – 15, 16
  • gospodarka komunalna – 27
  • inwestycje – 26
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 40,41,42,43
 • pocztę elektroniczną: gmina@domaradz.pl
 • platformę EPUAP

Jednocześnie apelujemy o zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej oraz śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej i w środkach masowego przekazu.

W razie podejrzenia zarażenia wirusem należy skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Brzozowie wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonów:

 • 13 434 14 59 (w godzinach urzędowania)
 • 576 605 550 (poza godzinami urzędowania)

Dodatkowo informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronowirusem pod numerem 800 190 590.

Jan Kędra

Wójt Gminy Domaradz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-07
Data publikacji:2020-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3169