Konkurs na dyrektora ZS w Golcowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2017

KonkursZARZĄDZENIE Nr 0050.27.2017
WÓJTA GMINY DOMARADZ
z dnia 21 kwietnia 2017r.


w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Golcowej, 36-230 Domaradz, Golcowa 456.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm) - zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Golcowej, 36-230 Domaradz, Golcowa 456.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Informacja o ogłoszeniu o konkursie zostanie:
- umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Domaradzu,
- wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Krystyna Bober

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-24
Data publikacji:2017-04-24
Osoba sporządzająca dokument:Krystyna Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:934