Jak promować Gminę Domaradz?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 sierpnia 2012

Grafika informacjaW dniu 16 sierpnia w Sali narad Urzędu Gminy z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym m.in. Rady Gminy, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysów, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Młodzieżowej Rady Gminy z Panem Janem Chmielem - W-ce Prezesem Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” 

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Nowa Energia PES na Podkarpaciu” realizowanego przez Fundację Akademia Obywatelska w Rzeszowie.

Celem spotkania było zapoznanie z możliwościami rozwoju środowiska lokalnego poprzez doradztwo, poznanie słabych i mocnych stron oraz, prezentację dobrych praktyk; Prowadzący spotkanie Pan Jan Chmiel jest doświadczonym, wieloletnim animatorem lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój środowisk, w tym gminnych i miejskich.

Podczas spotkania zwrócono uwagę, na mocne strony gminy, w tym walory krajobrazowe Gminy Domaradz, rozbudowywane zaplecze techniczne (kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, planowany wodociąg), baza szkół, stadion a przede wszystkim potencjał jakim są mieszkańcy. Mając na uwadze różne programy dotacyjne, z których warto korzystać, postanowiono zapytać mieszkańców o ich pomysły na stworzenie w gminie takiej atrakcji, która przyciągała by turystów i dawała możliwości rozwoju mniejszych czy większych biznesów. Stąd prośba do Mieszkańców Gminy Domaradz o przesłanie swoich propozycji na pocztę elektroniczną: stowarzyszenie@domaradz.pl lub pocztą tradycyjną na adres : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz , 36-230 Domaradz 345 w terminie do 31.08.2012 r.

Zebrane propozycje zostaną omówione na spotkaniu roboczym z zainteresowanymi mieszkańcami oraz przedłożone Radzie Gminy i Panu Wójtowi Zaproszenie kierujemy także do przyszłych kandydatów na Radnych.

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2012-08-23
Data publikacji:2012-08-23
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielnar
Liczba odwiedzin:1018