Sesja Rady Gminy 3 listopada 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2023

herbNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję LVII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 3 listopada 2023r. (tj. piątek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
 działaniach inwestycyjnych Gminy.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok (projekt Uchwały Nr 
LVII.343.2023)
b) przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Domaradz z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2024” (projekt Uchwały Nr LVII.344.2023)

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
15. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady
Stefan Wolanin
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-10-30
Data publikacji:2023-10-30
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:603