Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji 8 września 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2022

Posiedzenie komisjiNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji, które odbędzie się w dniu 08 września 2022r (tj. czwartek) o godzinie 8.30 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.	Otwarcie posiedzenia.
2.	Przyjęcie porządku obrad
3.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
4.	Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
5.	Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o skali problemów 
przemocy w rodzinie na terenie Gminy Domaradz.
6.	Analiza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.	Opiniowanie bieżących projektów uchwał na sesje Rady Gminy.
8.	Sprawy bieżące
9.	Zakończenie

Przewodniczący Komisji
Andrzej Nowak
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-08
Data publikacji:2022-09-08
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:621