Sesja Rady Gminy 12 września 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2022

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz.559 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 12 września 2022r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
działaniach inwestycyjnych Gminy
9. Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego
10.Informacja dot. sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I 
półrocze 2022 r.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad kwotę wydatków
określoną 
w budżecie gminy na 2022 r. projekt Uchwały (Nr XLII.251.2022)
b) zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok projekt Uchwały (Nr 
XLII.252.2022)
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz.
projekt Uchwały (Nr XLII.253.2022)
d) utworzenia Związku Powiatowo Gminnego Partnerstwa Gmin i Powiatu 
Brzozowskiego projekt Uchwały (Nr XLII.254.2022)
e) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w 
zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków 
mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz projekt Uchwały (Nr 
XLII.255.2022)

12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Wolanin
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-02
Data publikacji:2022-09-02
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:692