Sesja Rady Gminy w dniu 22 stycznia 2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2021

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz.713) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 22 stycznia 2021r. (tj. piątek ) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy            w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

zamiaru przekształcenia  Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prałata Antoniego Kołodzieja wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaradzu poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji (XXIV.151.2021)

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 5. Zamknięcie sesji.

 

 

Informacja

Sesja zwołana została w związku ze zmianą tytułu Uchwały Nr XXIII.150.2020  z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie:

zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji szkoły

na

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prałata Antoniego Kołodzieja wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaradzu poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji.

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-21
Data publikacji:2021-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:367