Sesja Rady Gminy 25 listopada 2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2020

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz.713) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 25 listopada 2020r. (tj. środa ) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji wnioskowej.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.

8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy

9. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w tym egzaminów w roku szkolnym 2019/2020.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) wyznaczenia aglomeracji Domaradz (XXII.141.2020)

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (XXII.142.2020)

c) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej (XXII.143.2020)

d) zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół w Golcowej poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji (XXII.144.2020)

e) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu (XXII.145.2020)

f) zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaradzu poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji (XXII.146.2020)

(decyzją Wójta Gminy Domaradz uchwały zostały wycofane z porządku obrad)

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
15. Zamknięcie sesji.

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-17
Data publikacji:2020-11-17
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:712