Zarządzenie Wójta Gminy Domaradz

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 października 2020

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ

Szanowni Państwo

W związku z systuacją epidemiologiczną na terenie Gminy Domaradz wprowadza się ograniczenia
w załatwianiu petentów w Urzędzie Gminy w Domaradzu. Osobiście można załatwiać  tylko pilne sprawy związane z:

 • aktami stanu cywilnego,

Pozostałe sprawy można załatwiać poprzez kontakt telefoniczny, pocztę elektroniczną lub platformę EPUAP.

Do załatwiania spraw prosimy wykorzystywać:

 • kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu pod numerami: 134347041, 134347042, 134347051 (w godzinach pracy urzędu) i numerami wewnętrznymi:
  • dowody osobiste – 12
  • zarządzanie kryzysowe – 13
  • USC – 14
  • podatki – 15, 16
  • gospodarka komunalna – 27
  • inwestycje – 26
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 40,41,42,43 
 • pocztę elektroniczną: gmina@domaradz.pl
 • platformę EPUAP

Należności na rzecz Gminy należy dokonywać na poniższe rachunki bankowe:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłata skarbowa, opłata za udostępnienie danych osobowych, za wodę, ścieki, czynsz, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za użytkowanie wieczyste

18 1240 1792 1111 0010 9624 5706

Opłata za odpady komunalne (śmieci)

23 1240 1792 1111 0010 9624 5810

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-23
Data publikacji:2020-10-23
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:192