Sesja Rady Gminy w dniu 14 września 2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2020

sesja rady gminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz.713) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XX sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 14 września 2020r. (tj. poniedziałek ) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu  w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz  działaniach inwestycyjnych Gminy  
9.    Analiza sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaradz za               I półrocze 2020r.
10.     Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a)  zmian w uchwale budżetowej (XX.132.2020)
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej (XX.133.2020)
c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (XX.134.2020)
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
15. Zamknięcie sesji.

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-09
Data publikacji:2020-09-09
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:185