OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaradz

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2020

herbWójt Gminy Domaradz  działając na  Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami  tekst jednolity  Dz.U.2020 r. poz. 65  z póź. zm.  ogłasza
Publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja ) na sprzedaż nieruchomości rolnych, wchodzących w skład Zasobu Mienia Komunalnego  gminy Domaradz wsi Golcowa

Przedmiotem przetargu jest działka :
 

l.p Jednostka ewidencyjna /obręb/ Nr działek Nr KW lub innego dokumentu własności Pow. Ogólna  działki Rodzaj ,użytku Cena wywoławcza działek
 
Wys.
Wadium
(zł)
 
Minimalne postąpienie
1. Golcowa 7360
 
KS1B  /00041111/4/0 0,25 RIVa
 
14080,00 zł
 
1 408,00 zł
 
141,00  
 
 
 
2 Golcowa 7696 kS1B/00041111/4 0,20 RIVa      
3. Golcowa 7702 KS1B/00041111/4 0,10 PSIV      
4. Golcowa 7728 KS1B/00041111/4 0,12 RIVa      
5. Golcowa 7765 KS1B/00041111/4 0,23 PsIV-0,09 ha
PsV-0,14 ha
     

Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek  ponosi kupujący
 
Działki 7360,7696,7702,7728,7765 położone są  peryferyjnej części miejscowości Golcowa , w kompleksie nieruchomości Rolnych. Teren działek jest lekko pochyły w kierunku północnym w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działek regularny  zbliżony do wydłużonego trapezu.
Dojazd do działek  droga gruntową. Działki nie posiadają uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
Zaprasza się zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu , który odbędzie się w dniu 
28 lipiec  2020 r.   godzinie 10- tej w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3
 
Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości.

 • W przetargu mogą brać udział osoby które dokonają wpłaty wadium w terminie  nie później niż 3 dni przed przetargiem.
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu   na konto Gminy Domaradz nr  49124017921111001096275703
 • Dowód wpłaty wadium  przedłoży uczestnik przetargu  komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .
 • Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. 
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest  zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób : najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży  okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.
 • Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia  przetargu w całości lub części  bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy.
Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-19
Data publikacji:2020-06-19
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:120