ZARZĄDZENIE Nr 0050.14/2020 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 16 marca 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2020

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14/2020 WÓJTA GMINY DOMARADZ z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Domaradz na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej  w związku z zagrożeniem zakażeniem  wirusem  SARS CoV-2

 

 

 

         Na podstawie art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym      (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm. )  zarządzam, co następuje:

 

 • 1

 Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem  wirusem   SARS CoV-2 określa się szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Domaradz.

 

 • 2
 1. Wprowadza się „Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Domaradz w sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Otrzymanie pomocy uwzględnionej w wykazie o którym mowa w mowa w ust.1, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jego opiekuna prawnego.

 

 • 3

Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Domaradz jest Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu.

 

 • 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu.

 

 • 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

 

                                  

                                                                        

                                                                                                                   WÓJT GMINY

                                                                                                                      Jan  Kędra

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Wójta Gminy Domaradz

 z dnia 16 marca 2020 r.

Wykaz

    szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Domaradz w sytuacji kryzysowej  lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem            SARS CoV-2

 

 1. Ustala się formy pomocy dla mieszkańców Gminy Domaradz w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem  SARS CoV-2:

a/  udzielenie  pomieszczenia do odbycia kwarantanny dla osób powracających z zagranicy mających zameldowanie na terenie Gminy Domaradz i nie mających możliwości odbycia kwartalny w miejscu zameldowania,

b/ zaopatrzenia w żywność osób pozostających w kwarantannie domowej,

c/ zaopatrzenia w niezbędne  materiały higieniczne,

d/ udzielanie innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach             o pomocy społecznej.

 1. Wnioski o udzielenie pomocy można składać w formie telefonicznej pod nr 13 4347041 w.41, 42, 43 bądź przez adres – email: gopsdomaradz@interia.pl w godzinach pracy.
 2. Realizacja wniosku nastąpi do końca kolejnego dnia roboczego następującego po dniu złożeniu wniosku.

 

 

 

                                                                                                                  WÓJT GMINY

                                                                                                                      Jan  Kędra

 

Autor: Aleksander Kudła

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-20
Data publikacji:2020-03-20
Osoba sporządzająca dokument:Aleksander Kudła
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1073