Z A W I A D O M I E N I E Starosty Brzozowskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2019

Zgodnie z art. 24a ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r., poz. 725 t.j. ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych w obrębie BARYCZ gmina Domaradz.

Postepowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1a, art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019r., poz. 393 t.j. ze zm.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego w wyniku postępowania przetargowego  ZOSTAŁO WYBRANE kONSORCJUM wYKONAWCÓW:

Lider konsorcjum:

Usługi Geodezyjne Grzegorz Wywrot

ul. Topolowa7, 37-741 Dybawka

Partner konsorcjum:

Usługi Geodezyjne mgr inż. Jan Gawlikowski

ul. Św. J. Nepomucena 11/31, 37-700 Przemyśl

Partner konsorcjum:

Usługi Geodezyjne inż. Krzysztof Mandecki

ul. Borelowskiego, 37-700 Przemyśl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-15
Data publikacji:2019-11-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Liczba odwiedzin:1137