Z A W I A D O M I E N I E Starosty Brzozowskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2019

Zgodnie z art. 24a ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r., poz. 725 t.j. ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych w obrębie DOMARADZ gmina Domaradz.

Postepowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1a, art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019r., poz. 393 t.j. ze zm.).

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego w wyniku postępowania przetargowego została wybrana firma:

Geodezja i Kartografia"KADAR"

Katarzyna Dmitrowska

Wzdów 33, 36-211 Jasionów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-15
Data publikacji:2019-11-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Liczba odwiedzin:734