Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2019

Na podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji, które odbędzie się w dniu 06 września 2019r. (tj. piątek) o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
4.    Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
5.    Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  o skali problemów
przemocy w rodzinie w Gminie Domaradz - sposoby ograniczenia i pomocy
ofiarom.
6.    Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wytyczenia drogi dojazdowej na działce
  gminnej w Domaradzu
7.    Sformułowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2020 r.
8.    Wolne wnioski
9.    ZakończeniePrzewodniczący Komisji
Andrzej Nowak

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-02
Data publikacji:2019-09-02
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:266