Monitoring wizyjny w Urzędzie – informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2019

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345.

Monitoring wizyjny obejmuje :

a)części zewnętrzne infrastruktury Gminy Domaradz:

- płyta stadionu w Domaradzu wraz z budynkiem zaplecza sportowego i parkingiem,

- park gminny i przyległy parking

  1. b) części wewnętrzne infrastruktury Gminy Domaradz:

- hol na parterze budynku Urzędu Gminy w Domaradzu, wejście do budynku i wyjście ewakuacyjne,

- stacja uzdatniania wody w Golcowej

- oczyszczalnia ścieków w Domaradzu

i stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 7 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia.

Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1949