Jesteś tutaj: Start / Kultura / Informacje GOK

Informacje GOK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA w klubie "Wspólnota" w Domaradzu

12 kwietnia 2019
Wojciech Walus

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOMARADZU
OGŁASZA  NABÓR
NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA
w klubie "Wspólnota" w DomaradzuNazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Gminny Ośrodek Kultury
36-230 Domaradz 345
Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu (praca w godzinach popołudniowych)

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymagania konieczne:
-    wykształcenie minimum średnie (specjalistyczne)
      lub
-    studium animatorów kultury

Wymagania dodatkowe:
-    doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
-    doświadczenie w prowadzeniu zajęć muzycznych, teatralnych lub tanecznych z dziećmi,
     młodzieżą i dorosłymi/seniorami        
-    dobra znajomość komputera
-    duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność
-    komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie,
-    mile widziane prawo jazdy.
Zakres głównych zadań:
-    organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
-    inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych,
-    udział w imprezach plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury,

Wymagane dokumenty:
-    list motywacyjny;
-    curriculum vitae;
-    kserokopie świadectw pracy;
-    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;
-    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
-    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
-    List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      (RODO)oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
Informacje dodatkowe:
-    Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. /13/ 4347041 w. 61
-    Dokumenty należy składać do dnia 26.04.2019 r. włącznie, do godziny 15.00 w biurze Gminnego Ośrodka Kultury lub drogą pocztową (ważna jest data otrzymania) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 36-230 Domaradz 345 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na młodszego instruktora”. Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone dnia 30.04.2019r.
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej GOK Domaradz.

NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA w klubie "Wspólnota" w Domaradzu

10 stycznia 2019
Wojciech Walus

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOMARADZU
OGŁASZA  NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA
w klubie "Wspólnota" w DomaradzuNazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Gminny Ośrodek Kultury
36-230 Domaradz 345
Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu (praca w godzinach popołudniowych)

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymagania konieczne:
-    wykształcenie minimum średnie (specjalistyczne)
      lub
-    studium animatorów kultury

Wymagania dodatkowe:
-    doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
-    doświadczenie w prowadzeniu zajęć muzycznych, teatralnych lub tanecznych z dziećmi,
     młodzieżą i dorosłymi/seniorami        
-    dobra znajomość komputera
-    duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność
-    komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie,
-    mile widziane prawo jazdy.
Zakres głównych zadań:
-    organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
-    inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych,
-    udział w imprezach plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury,

Wymagane dokumenty:
-    list motywacyjny;
-    curriculum vitae;
-    kserokopie świadectw pracy;
-    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;
-    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
-    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
-    List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
      (RODO)oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
Informacje dodatkowe:
-    Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. /13/ 4347041 w. 61
-    Dokumenty należy składać do dnia 1.02.2019 r. włącznie, do godziny 15.00 w biurze Gminnego Ośrodka Kultury lub drogą pocztową (ważna jest data otrzymania) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 36-230 Domaradz 345 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na młodszego instruktora GOK”.
 
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej /BIP/
Gminy Domaradz.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-10
Data publikacji:2019-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:929