Odnawialne źródła energii - konkurs

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekt dofianansowania instalacji fotowoltaicznych nie będzie realizowany

18 stycznia 2017
Tomasz Bober

Wójt Gminy Domaradz informuje, że w związku z małą liczbą złożonych przez mieszkańców wniosków (32) projekt dofianansowania instalacji fotowoltaicznych w Gminie Domaradz nie będzie realizowany.

 

Przedłużenie terminu składania dokumentów w naborze na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

13 stycznia 2017
Stanisław Gosztyła

Wójt Gminy Domaradz przedłuża termin składania dokumentów w naborze na dofianansowanie instalacji fotowoltaicznych do 17 stycznia 2017 r.

Wszystkie potrzebne dokumenty i informacje można znaleźć na naszej stronie w zakładce Odnawialne źródła energii - konkurs

 

Ogłoszenie o konkursie - naborze na dofianansowanie instalacji fotowoltaicznych

9 stycznia 2017
Stanisław Gosztyła

RPO

KONKURS - NABÓR

ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII

Wójt Gminy Domaradz ogłasza konkurs - nabór dla mieszkańców Gminy Domaradz zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Domaradz"

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe.

Konkurs prowadzony będzie w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2017 r. do godz. 15:45

Wszystkie niezbędne informacje w tym komplet dokumentów do pobrania umieszczone są na stronie internetowej www.domaradz.pl (zakładka Odnawialne żródła energii - konkurs) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu.

Szczegółowe infromacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaradz, pok. 19, tel. 13 4347041 w. 22

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dołączonymi dokumentami i złożenie do dnia 13 stycznia 2017 r. następujących dokumentów: formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Projekt będzie realizowany, jeżeli do 13 stycznia 2017 r. do godz. 15:45 wpłynie co najmniej 110 deklaracji uczestnictwa.

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie - naborze na dofianansowanie instalacji fotowoltaicznych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-09
Data publikacji:2017-01-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4639