Gminne ćwiczenia obronne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2018

Dnia  20 czerwca br.  w Urzędzie Gminy w  Domaradzu odbyło się gminne ćwiczenie obronne pk. „Domaradz 2018”.

Celem ćwiczenia było zgranie  gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie  realizacji zadań operacyjnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa – ochrona ludności w warunkach  prowadzonych działań obronnych.

Ćwiczenia obronne odbyły się w trzech etapach: część teoretyczna, część praktyczna oraz podsumowanie ćwiczeń.  W ćwiczeniach udział wzięły następujące zespoły : obsada osobowa Stałego Dyżuru, Akcji Kurierskiej, Zespołu Stanowiska Kierowania,  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz jednostki wspomagające tj. Komenda Powiatowa Policji Brzozów, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Brzozów, Ochotnicza Straż Pożarna Domaradz , Zespół Ratowniczy Pogotowania Ratunkowego w Brzozowie.

W ramach prowadzonych ćwiczeń realizowany był wątek zagrożenia administracyjnego oraz  zagrożenia terrorystycznego w stanie gotowości obronnej  państwa czasu kryzysu.

Z przyjętych założeń do ćwiczeń symulowana  była sytuacja  zwiększonej aktywności  grup przestępczych i terrorystycznych na terenie gminy. W celu zwiększonej  kontroli osób poruszających się  w okolicy budynku i w samym budynku Urzędu Gminy  uruchomiona została ochrona Głównego Stanowiska Kierowania.

Zwołane zostało również posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na którym przedstawiano przygotowanie Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy poprzez realizację zadań operacyjnych oraz realizacji przedsięwzięć po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP ( stopień CHARLIE CRP) do funkcjonowania w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Od wczesnych godzin rannych uruchomiony został Stały Dyżur Wójta Gminy. Rozwinięto i przeprowadzono  doręczenie kart powołania do żołnierzy rezerwy  w warunkach utrudnień w ramach Akcji Kurierskiej.

W czasie ćwiczenia  realizowane były  epizody praktyczne związane z  ewakuacją Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum  w Domaradzu w związku z zagrożeniem terrorystycznym.

Zostały uruchomione wszystkie służby ratownicze (policja, straż, pogotowie ratunkowe) oraz powiadomiono Wójta Gminy. Dyrektor Szkoły zarządził i  przeprowadził ewakuację uczniów oraz pracowników Szkoły. Przybyłe na miejsce zdarzenia służby  natychmiast przystąpiły do realizacji swoich zadań wg obowiązujących procedur.

Po zakończeniu działań ratowniczych zespół ratownictwa medycznego prezentował zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych natomiast strażacy zaprezentowali  uczniom specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu jednostki i wozów bojowych.

Ćwiczenia zakończyły się  podsumowaniem gdzie nastąpiło omówienie przebiegu poszczególnych etapów, uzyskanych efektów i wniosków do realizacji.

Kierujący ćwiczeniami podkreślił, że było ono  sprawdzianem współpracy i wzajemnego współdziałania  gminnych struktur organizacyjnych realizujących  zadania obronne  z policją, państwową  i ochotniczymi strażami oraz zespołem ratunkowym.

Ćwiczenie to  stworzyło możliwość  praktycznego  sprawdzenia obowiązujących procedur  przewidzianych do realizacji w sytuacjach kryzysowych.

 Wójt Gminy Domaradz składa podziękowania wszystkim uczestnikom ćwiczenia za ich zaangażowanie i entuzjazm w wykonywaniu powierzonych zadań. Ich działania zdecydowanie przyczynia się do poprawy  bezpieczeństwa na naszym terenie.

Autor: Aleksander Kudła

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-21
Data publikacji:2018-06-21
Osoba sporządzająca dokument:Aleksander Kudła
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:637