Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2018

Na  podstawie art.  15 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2018 r. poz. 121) , Wójt  Gminy Domaradz   wykonując  uchwałę Rady Gminy  Domaradz  nr XXXIV. 229.2017 z dnia  20 grudnia 2017 roku
  podaje  do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Domaradz  do zbycia w drodze zamiany.

 


 

Położenie nieruchomości Nr działki Całkowita powierzchnia nieruchomości
/ha/
Opis nieruchomości Cena   Wartość działki
Domaradz 1056/5 0,0206 ha Niezabudowana działka 1056/5 o pow. 206 m2  zlokalizowana w centralnej części wsi Domaradz .Teren działki płaski, częściowo utwardzony kostka brukową, a w pozostałej części pokryty trawą . Teren działki przecinają sieci wodociągowe i gazociągi , linia elektryczna oraz sieć kanalizacji deszczowej 5 000 zł . 5000,00 zł.


 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  23 kwietnia  2018 r.  r. do  15 maja 2018 rok
Termin do złożenia  wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i pkt 2 zgodnie  z ustawą o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 r. z póź. zm. upływa z dniem   04 czerwiec 2018  rok.

 
Zgodnie z art. 37 ust.2   ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli :
zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny.
Osoby zainteresowane zamiana nieruchomości  o której mowa  w niniejszym wykazie  winny zapozna ć  się z –przedmiotem zamiany w siedzibie Urzędu Gminy   Domaradz pok. 25
od 8-15

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-20
Data publikacji:2018-04-20
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:500