Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

20 kwietnia 2018
Małgorzata Domaradzka

Na  podstawie art.  15 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2018 r. poz. 121) , Wójt  Gminy Domaradz   wykonując  uchwałę Rady Gminy  Domaradz  nr XXXIV. 229.2017 z dnia  20 grudnia 2017 roku
  podaje  do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Domaradz  do zbycia w drodze zamiany.

 

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Zapraszamy na szkolenie

20 kwietnia 2018
Bernadeta Głód

szkolenieSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DOMARADZ zaprasza na  dwudniowe szkolenie w dniach 08- 09 maja 2018 r „Wspieranie społeczności w Gminie Domaradz mające na celu aktywizację zawodową”

 Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., która:

- Oferuje pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- Oferuje bezpłatne doradztwo i szkolenia
- Udziela bezpłatnego wsparcia w pisaniu biznesplanu

-Świadczy pomoc w rozliczaniu dotacji i inne

Czytaj więcej o: Zapraszamy na szkolenie

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

18 kwietnia 2018
Tomasz Śmigiel

odpadyKomunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Czytaj więcej o: Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

Ogłoszenie Sołtysa Wsi Domaradz

17 kwietnia 2018
Tomasz Bober

Zebranie wiejskieNa podstawie par. 12 Statutu Sołectwa Domaradz zwołuję zebranie Wiejskie w Sołectwie Domaradz na dzień 22.04.2018 r. o godz. 12:15 w Domu Kultury w Domaradzu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Sołtysa Wsi Domaradz

Widowisko staropolskie "Praczki"

16 kwietnia 2018
Sabina Hus
Powiększ zdjęcie

15 kwietnia 2018r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu odbyło się widowisko staropolskie "Praczki", w którym wzięła udział  młodzież z tetralnej grupy artystycznej. 

Czytaj więcej o: Widowisko staropolskie "Praczki"

Dzień otwarty ARiMR Brzozów

13 kwietnia 2018
Tomasz Bober

dzień otwartyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA Podkarpacki Oddział Regionalny zaprasza na dzień otwarty z eWnioskiem Plus 20 kwietnia 2018 r.
w godzinach od 10:00 do 15:00 w Brzozowskim Biurze Powiatowym ARiMR ul. 3-go maja 1, 36-200 Brzozów.

Czytaj więcej o: Dzień otwarty ARiMR Brzozów

Sesja Rady Gminy w dniu 11 kwietnia 2018r.

10 kwietnia 2018
Urszula Zając

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 466) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 11.04.2018r. (tj. środa) o godz. 1500 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w dniu 11 kwietnia 2018r.

Wyniki wielkanocnych konkursów plastycznych

9 kwietnia 2018
Powiększ zdjęcie

PROSIMY O ODBIÓR PALM BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE DO DNIA 16.04.2018r.

PO TYM TERMINIE NIEODEBRANE PRACE ZOSTANĄ ZUTYLIZOWANE.

Czytaj więcej o: Wyniki wielkanocnych konkursów plastycznych

Widowisko staropolskie "Praczki" - serdecznie zapraszamy!

6 kwietnia 2018

Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

6 kwietnia 2018
Tomasz Bober

wydawanie żywnościW dniu 16 i 17 kwietnia 2018 r. będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu po okazaniu skierowania i dowodu tożsamości.

Harmonogram wydawania:

 

Czytaj więcej o: Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020