Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

19 listopada 2020
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

W roku 2020 zmodernizowano trzy drogi dojazdowe do gruntów rolnych na terenie Gminy Domaradz. Podpisano umowę dotacji w wysokości 126 000,00 zł na:  droga Golcowa dz. nr ewid. 8525 i 8453, Golcowa 4390,4191,  Domaradz dz. nr ewid. 1752/1.

Dofinansowanie uzyskano ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych z Województwa Podkarpackiego

Czytaj więcej o: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji 20 listopada 2020 r.

19 listopada 2020
Dorota Mendyka

komisjaNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. (tj. piątek) o godzinie 13.30 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji 20 listopada 2020 r.

Sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

18 listopada 2020
Aleksander Kudła
Powiększ zdjęcie

 W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2 -  dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” wszystkie jednostki z terenu gminy otrzymały dotacje  z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na doposażenie jednostek celem zwiększenia  potencjału technicznego.

Środki pozyskane  z WFOŚIGW – 65 266 zł, udział Gminy Domaradz 7 252,48 zł

Czytaj więcej o: Sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Sesja Rady Gminy 25 listopada 2020r.

17 listopada 2020
Dorota Mendyka

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz.713) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 25 listopada 2020r. (tj. środa ) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy 25 listopada 2020r.

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

17 listopada 2020
Tomasz Bober

umów wizytę w USOd 16 listopada 2020 r. w naszym województwie Urzędy Skarbowe uruchamiają nowy model obsługi podatników. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zmiany zostają wprowadzone, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników.

Wizyty można umawiać  od 16 listopada br. Najprościej zrobić to przez Internet. Wystarczy skorzystać z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”  https://wizyta.podatki.gov.pl  na podatki.gov.pl lub na stronach poszczególnych urzędów skarbowych.

Na wizytę można umówić się także telefonicznie 13 46 86 145  i 13 4686 146  lub podczas osobistej wizyty w urzędzie - w punkcie „Umawianie wizyt", który znajduje się blisko wejścia do Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Skarbowym w Brzozowie.

Czytaj więcej o: Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Nowe bramy garażowe w OSP Domaradz

16 listopada 2020
Aleksander Kudła
Powiększ zdjęcie

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu zamontowano trzy nowe bramy garażowe. Całkowity koszt wraz z montażem to ok. 35 962,05 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane  z wniosku złożonego  do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy wsparciu finansowym Gminy i OSP.

 

Czytaj więcej o: Nowe bramy garażowe w OSP Domaradz

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnej Komisji Budżetu i Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 17.11.2020r.

13 listopada 2020
Dorota Mendyka

posiedzenie komisjiNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2020r. (tj. wtorek ) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnej Komisji Budżetu i Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 17.11.2020r.

Zarządzenie Wójta Gminy Domaradz

23 października 2020
Tomasz Bober

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ

Szanowni Państwo

W związku z systuacją epidemiologiczną na terenie Gminy Domaradz wprowadza się ograniczenia
w załatwianiu petentów w Urzędzie Gminy w Domaradzu. Osobiście można załatwiać  tylko pilne sprawy związane z:

 • aktami stanu cywilnego,

Pozostałe sprawy można załatwiać poprzez kontakt telefoniczny, pocztę elektroniczną lub platformę EPUAP.

Do załatwiania spraw prosimy wykorzystywać:

 • kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu pod numerami: 134347041, 134347042, 134347051 (w godzinach pracy urzędu) i numerami wewnętrznymi:
  • dowody osobiste – 12
  • zarządzanie kryzysowe – 13
  • USC – 14
  • podatki – 15, 16
  • gospodarka komunalna – 27
  • inwestycje – 26
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 40,41,42,43 
 • pocztę elektroniczną: gmina@domaradz.pl
 • platformę EPUAP

Należności na rzecz Gminy należy dokonywać na poniższe rachunki bankowe:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłata skarbowa, opłata za udostępnienie danych osobowych, za wodę, ścieki, czynsz, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za użytkowanie wieczyste

18 1240 1792 1111 0010 9624 5706

Opłata za odpady komunalne (śmieci)

23 1240 1792 1111 0010 9624 5810

Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy Domaradz

Komunikat KRUS

16 października 2020
Tomasz Bober

komunikat KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie  Placówka Terenowa w Brzozowie informuje, że od 19 października w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych znajdujących się w strefie czerwonej (POWIAT BRZOZOWSKI) nastąpi zamknięcie sali obsługi interesantów dla bezpośredniej obsługi oraz wstrzymanie badań bezpośrednich przeprowadzanych przez lekarzy rzeczoznawców Kasy oraz Komisje Lekarskie Kasy.

Dla beneficjentów przygotowano miejsce z wrzutnią na dokumenty, stanowisko z niezbędnymi drukami, wykaz numerów telefonów oraz informację na temat możliwości i sposobie załatwienia sprawy. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie tel. 13 430 94 48.

Czytaj więcej o: Komunikat KRUS