Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Projekt dofianansowania instalacji fotowoltaicznych nie będzie realizowany

18 stycznia 2017
Tomasz Bober

Wójt Gminy Domaradz informuje, że w związku z małą liczbą złożonych przez mieszkańców wniosków (32) projekt dofianansowania instalacji fotowoltaicznych w Gminie Domaradz nie będzie realizowany.

 

Czytaj więcej o: Projekt dofianansowania instalacji fotowoltaicznych nie będzie realizowany

Przedłużenie terminu składania dokumentów w naborze na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

13 stycznia 2017
Stanisław Gosztyła

Wójt Gminy Domaradz przedłuża termin składania dokumentów w naborze na dofianansowanie instalacji fotowoltaicznych do 17 stycznia 2017 r.

Wszystkie potrzebne dokumenty i informacje można znaleźć na naszej stronie w zakładce Odnawialne źródła energii - konkurs

 

Czytaj więcej o: Przedłużenie terminu składania dokumentów w naborze na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

Gminna Liga Halowa

13 stycznia 2017
Tomasz Bober

Wójt Gminy Domaradz informuje, że do dnia 12 stycznia do Gminnej Ligi Halowej zgłosiło się 8 drużyn. Poniżej prezentujemy zgłoszone drużyny i proponowany harmonogram rozgrywek. W przypadku, gdyby proponowane terminy nie odpowiadały którejś z drużyn, prosimy o kontakt z organizatorami.

Czytaj więcej o: Gminna Liga Halowa

Darmowe jabłka dla mieszkańców

13 stycznia 2017
Grażyna Błażko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu informuje, że 17 stycznia 2017 (wtorek) od godz. 9:00 będą wydawane bezpłatnie jabłka przy remizie OSP w Domaradzu.

Czytaj więcej o: Darmowe jabłka dla mieszkańców

Festiwal Kolęd i Pastorałek Domaradz 2017

13 stycznia 2017
Powiększ zdjęcie

13.01.2017r. w sali widowiskowej odbyła się VI edycja festiwalu wokalnego "Gwiazdo świeć, kolędo leć.." 

Czytaj więcej o: Festiwal Kolęd i Pastorałek Domaradz 2017

Zapraszamy na widowisko teatralne "Przy wigilijnym stole"

13 stycznia 2017

GOK zaprasza na zajęcia podczas ferii zimowych

11 stycznia 2017

Warsztaty kulinarno-dietetyczne

11 stycznia 2017
Tomasz Bober

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 r.  w godz.10:00 - 12:00   w Zespole Szkół  w Domaradzu 349 odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne  oraz  w dniu 21 stycznia 2017 r.  w godz.10:00-12:00   w Zespole Szkół  349 w Domaradzu odbędą się warsztaty dietetyczne jako działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Czytaj więcej o: Warsztaty kulinarno-dietetyczne

Ogłoszenie o konkursie - naborze na dofianansowanie instalacji fotowoltaicznych

9 stycznia 2017
Stanisław Gosztyła

RPO

KONKURS - NABÓR

ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII

Wójt Gminy Domaradz ogłasza konkurs - nabór dla mieszkańców Gminy Domaradz zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Domaradz"

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe.

Konkurs prowadzony będzie w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2017 r. do godz. 15:45

Wszystkie niezbędne informacje w tym komplet dokumentów do pobrania umieszczone są na stronie internetowej www.domaradz.pl (zakładka Odnawialne żródła energii - konkurs) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu.

Szczegółowe infromacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaradz, pok. 19, tel. 13 4347041 w. 22

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dołączonymi dokumentami i złożenie do dnia 13 stycznia 2017 r. następujących dokumentów: formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Projekt będzie realizowany, jeżeli do 13 stycznia 2017 r. do godz. 15:45 wpłynie co najmniej 110 deklaracji uczestnictwa.

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie - naborze na dofianansowanie instalacji fotowoltaicznych

Zapraszamy na Gminną Ligę Halowej Piłki Nożnej

8 stycznia 2017
Tomasz Bober