GMINA DOMARADZ

Sport

Na terenie gminy działają dwa stowarzyszenia sportowe, które utrzymują drużyny piłki nożnej, są to MKS "Sokół" Domaradz i LKS Golcowa (łącznie z sekcją juniorów). Zadania realizowane przez te stowarzyszenia to głównie podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, zapewnienie oferty spędzania wolnego czasu i reprezentowanie miejscowości i gminy na zewnątrz. Realizowane są one poprzez:

Rozwijanie tej działalności nie może odbywać się bez wsparcia gminy. Niezbędne będzie wypracowanie wspólnego kalendarza imprez z placówkami oświaty oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, budowa i wyposażanie obiektów sportowych w specjalistyczny sprzęt sportowy czy zatrudnianie specjalistów trenerów w prowadzonych dyscyplinach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-15
Data publikacji:2015-05-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17147