GMINA DOMARADZ

Władze Gminy

Wójt Gminy Domaradz - Marcin Tarabuła

Sekretarz Gminy Domaradz - Stanisław Gierula

Skarbnik Gminy Domaradz - Elżbieta Barud

Przewodniczący Rady Gminy  - Dariusz Dudek

RADA GMINY

 Komisje Rady Gminy

1 Komisja Rewizyjna

1.    Pani  Bogusława Duplaga  -   Przewodniczący komisji
2.    Pani  Halina Mazur             -  członek
3.    Pan  Stanisław Mikoś        -    członek
4.    Pani Duplaga Anna            -   członek
5.    Pan Jerzy Bator                 -    członek
6.    Pan Stanisław Dytko         -    członek
              

2 Komisja Budżetu

1) Pani Anna Duplaga – Przewodniczący Komisji
2) Pani Bogusława Duplaga - członek
3) Pan Edward Jara              - członek
4) Pan Rafał Augustyn         - członek
5) Pan Adam Stec                - członek
6) Pani Halina Mazur           - członek

3 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji

1) Pan Andrzej Nowak – Przewodniczący Komisji
2) Jerzy Łukaszyk        -  członek
3) Pani Danuta Fic       -  członek
4) Pan Wanda Krupa   -  członek
5) Pan Edward Jara      -  członek
6) Jerzy Bator              -  członek

4 Komisja Oświaty, Kultury , Zdrowia i Opieki Społecznej

1) Pan Adam Stec – Przewodniczący Komisji
2) Pan Stanisław Mikoś - członek
3) Pani Danuta Fic         - członek
4) Pan Andrzej Nowak   - członek
5) Pan Rafał Augustyn  - członek
6) Pan Tadeusz Sowa    - członek

 5 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Pan  Jerzy Łukaszyk        -    Przewodniczący Komisji
2. Pani  Wanda Krupa         -    Zastępca Przewodniczącego  
3. Pani  Stanisław Dytko     -    Sekretarz
4. Pan  Tadeusz Sowa          -    członek
      

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:29483