GMINA DOMARADZ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

30 lipca 2015

Wykaz nieruchomości do sprzedażyPoniżej zamieszczamy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Golcowej.

Wykaz

Nieruchomości do sprzedaży położonej w Golcowej

Obręb : GOLCOWA

l.p.

Oznaczeni

Nieruchomości

Nr księgi wieczyste

Pow. działki

Opis nieruchomości

Położenie

W PPZ Gminy

Cena nieruchomości netto

1.

Działka 8143

KW 20910

Dec.

komunalizacyjna

 

0,1562 ha

 

Działka 8143 położona jest północno zachodniej części Golcowej , jest to już końcowa część terenów przeznaczonych pod zabudowę. Najbliższe sąsiedztwo   działki stanowią budynki mieszkalne i zagrodowe ,a od strony północnej grunty rolne pozostające w stanie odłogującym ulegające podobnie jak działka wyceniana zakrzaczeniu. Dojazd do działki wąską droga o nawierzchni bitumicznej . Działka jest zakrzaczona drzewostanem iwy która nie przedstawia wartości użytkowej. Utrudnieniem w wykorzystaniu działki   zgodnie z jej przeznaczeniem są przebiegające przez środek działki rurociągi gazu ziemnego i wodociągu lokalnego . Działka uzbrojona jest w energię elektryczną i gaz ziemny.

Działka 8143jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem   ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaradz , w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz zatwierdzonym Uchwałą nr XIV/101/2000 Rady Gminy Domaradz z dnia 8 marca 2000 r działka 3743 jest położona w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

 

 

13 950 zł /trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 31 lipiec   2015 do 21 sierpień 2015 rok

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabiciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r z póź. zm. upływa z dniem 14 wrzesień  2015 roku.

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-30
Data publikacji:2015-07-30
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1714