GMINA DOMARADZ

Mieszkańcy mogą przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej.

14 maja 2024

Gmina Domaradz informuje, iż oddano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej realizowaną w ramach projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”. Mieszkańcy mogą przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza, właściciel nieruchomości lub wykonawca zobowiązany jest zgłosić do tut. Urzędu (Referat Gospodarki Komunalnej,  tel.: 13 43 47 041 wew. 25,) termin rozpoczęcia prac, uzgodnić ich zakres oraz ustalić termin odbioru technicznego.

Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.

Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzanie ścieków sporządzona po odbiorze technicznym przyłącza. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny.

Autor: Tomasz Śmigiel

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-05-14
Data publikacji:2024-05-14
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Śmigiel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:803