GMINA DOMARADZ

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaradz z dnia 8 maja 2024 roku

8 maja 2024

pkwNa podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Domaradz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:


 

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Barycz, Golcowa od nr 586 do nr 613 Szkoła Podstawowa w Baryczy, Barycz 238, 36-230 Domaradz
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
2 Domaradz od nr 1 do nr 87 i od nr 572 do nr 740 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu, Domaradz 651, 36-230 Domaradz
3 Domaradz od nr 88 do nr 571 i od nr 761 do nr 816 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu, Domaradz 349, 36-230 Domaradz
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
4 Domaradz od nr 741 do nr 760A i od nr 817 do nr 915 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), Domaradz 897 A, 36-230 Domaradz
5 Golcowa od nr 1 do nr 158 i od nr 351 do nr 585 Zespół Szkół w Golcowej, Golcowa 456, 36-230 Domaradz
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
6 Golcowa od nr 159 do nr 350 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, Golcowa 284, 36-230 Domaradz

 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krośnie I najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Domaradz najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 9 czerwca 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.
 
 
Wójt Gminy Domaradz
 
mgr Marcin TARABUŁA

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-05-08
Data publikacji:2024-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1335