Sesja Rady Gminy 22 listopada 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2021

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r poz.1372) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 22 listopada 2021r. (tj. poniedziałek ) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.	Otwarcie sesji
2.	Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.	Ustalenie porządku obrad.
4.	Powołanie Komisji wnioskowej.
5.	Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.	Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.
7.	Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.	Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
działaniach inwestycyjnych Gminy
9.	Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
     a) zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad kwotę wydatków 
określoną w budżecie  gminy na 2021 r. (projekt Uchwały Nr 
XXXII.200.2021)
     b) zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt Uchwały Nr 
XXXII.201.2021)
     c ) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz 
(projekt Uchwały Nr XXXII.202.2021)
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Wolanin
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-19
Data publikacji:2021-11-19
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:245