Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Rok 2022

Rok 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

14 października 2022
Tomasz Śmigiel

zbiórka odpadówPrzypominamy, że w dniach 18 i 19 października na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabrytowych. W związku z zamknięciem w tych dniach drogi powiatowej  nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km  2+905 – 5+990 w m. Golcowa i Domaradz (odcinek od końca chodnika za stadionem w m. Golcowa do przystanku koło szkoły w m. Domaradz)  prosimy mieszkańców zamieszkałych w tym rejonie o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w dniu poprzedzającym planowaną zbiórkę (odpady będą zbierane przed zamknięciem drogi).

Przypominamy terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

  • 18 października - Barycz i Golcowa
  • 19 października - Domaradz

Zakończono prace na drodze Golcowa - Potok

14 października 2022
Przejdź do - Zakończono prace na drodze Golcowa - Potok

Na drodze Golcowa - Potok zakończono prace budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej dz. nr ewid. 2574 w miejscowości Golcowa o długości 315 mb, w następującym zakresie:

 

 

Czytaj więcej o: Zakończono prace na drodze Golcowa - Potok

Zamknięcie drogi Barycz-Izdebki

13 października 2022
Tomasz Bober

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  Nr 1936R Barycz – Izdebki w km 2+890 – 3+400 w miejscowości Wesoła – Magierów w dniu 18,19.10.2022r. (wtorek,  środa ) w godz. od 8.00 do 17.00  i w km 0+000 - 0+160w m. Barycz  w dniu 20.10.2022r. (czwartek) w godz. od 8.00 do 11.00   związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi.

 Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów

Anna Pytlak

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania  ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMARADZ

13 października 2022
Katarzyna Wójcik

ZawiadomienieNa podstawie art. 11 pkt 1 i art. 11 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.).

zawiadamiam o  podjęciu przez RADĘ GMINY DOMARADZ UCHWAŁY NR XLIII/261/2022  z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz Przedmiotem opracowania zmiany Studium, jest obszar, którego granice wskazano na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania  ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMARADZ

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOMARADZ 1/2022”

13 października 2022
Katarzyna Wójcik

ObwieszczenieNa podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.).

zawiadamiam o podjęciu przez RADĘ GMINY DOMARADZ UCHWAŁY NR XLIII/262/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO„DOMARADZ 1/2022Przedmiotem opracowania planu, jest wyznaczenie terenu produkcji w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOMARADZ 1/2022”

Otwarcie "Laboratorium przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu.

13 października 2022
Tomasz Bober
Przejdź do - Otwarcie "Laboratorium przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu.

W dniu 12 października 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu, z udziałem Wójta Gminy Domaradz Jana Kędry, odbyło się uroczyste otwarcie pracowni „Laboratorium Przyszłości” sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 79 800 zł. W ramach tego programu zostały zakupione m.in.: drukarka 3D Banach School, długopis 3D, lustrzanka „Canon EOS 250D + 18-55mm IS ST”, kamera cyfrowa „SONY HDR-CX405B”, okulary „ClaccVR Premium VRP4”, laptop multimedialny, roboty „Codey Rocky” . W pracowni tej uczniowie będą nie tylko zdobywać wiedzę, ale głównie uczyć się jak wykorzystać naukę w praktyce.

Czytaj więcej o: Otwarcie "Laboratorium przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu.

Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

7 października 2022
Tomasz Bober

Dostawa żywnościW dniu 14 października 2022 w godz. 13:00 - 18:00 będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu

Miejsce wydawania żywności:

  • budynek OSP Domaradz-Góra

Harmonogram wydawania:

  • 13:00 - mieszkańcy Baryczy
  • 14:30 - mieszkańcy Golcowej
  • 16:00 - mieszkańcy Domaradza.
Czytaj więcej o: Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Konkurs "Nasz zabytek"

6 października 2022
Tomasz Bober
Przejdź do - Konkurs "Nasz zabytek"

Uwaga, Podkarpacie! Zabytek z twojego województwa ma szansę na milion złotych! Rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most.

Mieszkasz na Podkarpaciu? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie Nasz Zabytek. Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie - od 3 października do 1 listopada 2022 r.

 

Czytaj więcej o: Konkurs "Nasz zabytek"

Bezpłatne webinarium „Wsparcie dla rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury”.

6 października 2022
Tomasz Bober
Przejdź do -  Bezpłatne webinarium „Wsparcie dla rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie dla rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury”. Dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji I skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Webinarium odbędzie się  19 października 2022 r. od godz. 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/wsparcie-dla-rolnikow/register

 

 

Czytaj więcej o: Bezpłatne webinarium „Wsparcie dla rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10724